Dakwah juga adalah gerakan (berjihad ) ke jalan Allah

Posted: April 4, 2011 in Uncategorized

Jihad ke jalan Allah tidak terhenti pada jihad Qital (perang) sahaja. firman Allah dalam ayat 122 di dalam Surah at-Taubah. Imam Ar-Razi apabila mengulas tentang ayat ini menyatakan bahawa Rasulullah SAW membahagikan dua kelompok dalam amal jihad. Pertama: bergerak ke medan perang dan jihad dan yang kedua tinggal bersama Rasulullah SAW. Kelompok yang pergi ke medan jihad menjadi pengganti kepada kelompok kedua dalam soal jihad manakala kelompok kedua pula menjadi pengganti kelompok pertama di dalam soal tafaqquh (mendalami urusan agama). Dengan ini urusan agama menjadi sempurna dengan peranan dua kelompok ini.\

Lantaran itu seorang muslim dituntut mencurahkan sepenuh tenaga, usahanya, bertanggungjawab terhadap taklif pada dirinya untuk membantu dan memenangkan Islam dalam pelbagai bentuk jihad. Paling asas berdakwah dengan penuh hikmah dan memberi peringatan yang baik. Biarpun Islam tidak meminta sang buta untuk memberikan apa yang termampu olehnya dibandingkan dengan yang mampu melihat, tetapi semuanya mesti mencurahkan segala usahanya yang termampu sebagai menyahut perintah infiru khifafan wa thiqaala.

Seorang mukmin dituntut mencapai darjat ketaqwaan yang tinggi berdasarkan kemampuan dan usahanya. Darjat ketaqwaan insan akan meningkat dengan meningkatnya nilai ilmu, mensyukuri segala nikmat dan melakukan amal yang banyak.

Syu’ur takut akan kekurangan dalam mengorbankan segala yang ada untuk berjihad dan keadaan orang takut berkorban segala usahanya untuk mencapai darjat ketaqwaan adalah merupakan satu kedudukan dari kedudukan golongan Siddiqin. Ini akan menjadikannya menuju ke tingkatan yang tinggi, suci dari sifat riak dan mencari sanjungan dan menajamkan himmah menuju sebaik-baik amal.

Seorang Daie yang sampai tahap rasa takut dan rasa kasih sayang Allah akan menjadi pendorong untuk bersifat Sidq (benar) dalam menentukan keupayaan dan kemampuannya dalam amal dakwah dan jihadnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s